Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (IV)”

  PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (IV)" w ramach Programu...

Informacja o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

               PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 01.01.2017 do 31.08.2018 realizuje projekt pt.:  „Aktywizacja osób młodych...

Informacja o projeckcie RPO IV

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż w 2018 realizuje projekt pt.:    „Gotowi do zmian IV" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę