Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Aktualności

Powrót

Nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażu (do wyczerpania środków)

Informacja o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (IV)”

  PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (IV)" w ramach Programu...

Informacja o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

               PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 01.01.2017 do 31.08.2018 realizuje projekt pt.:  „Aktywizacja osób młodych...

Informacja o projeckcie RPO IV

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż w 2018 realizuje projekt pt.:    „Gotowi do zmian IV" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę