Archiwum - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Archiwum

Powrót

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż w ramach Projektu pt. : „Gotowi do zmiany III” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa, rozpoczyna rekrutację na szkolenia dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę