Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Zawartość stron

Załączniki
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (pdf, 87 KB)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (pdf, 87 KB)
Umowa o dzieło (pdf, 100 KB)
Umowa o pracę (pdf, 120 KB)
Kwestionariusz osobowy (doc, 74 KB)
Zasady przyznawania refunadcji (doc, 160 KB)
nformacja dla podmiotu ubiegającego się o refundaję kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska (DOC, 34,2 KB) (doc, 34 KB)
Formularz zgłoszenia oferty prac.doc (doc, 72 KB)
ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY DLA OBYWATELI EOG (doc, 86 KB)
NOWY WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH (doc, 75 KB)
WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH (doc, 75 KB)
Przedłużenie stażu (docx, 14 KB)
Opinia na temat odbywania stażu.doc (doc, 34 KB)
SPRAWOZDANIE STAŻYSTY.doc (doc, 29 KB)
Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie w sprawie organizacji stażu.pdf (pdf, 4899 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stazu.doc (docx, 50 KB)
Klauzula informacyjna RODO - RPO POWER FP.docx (docx, 20 KB)
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych na pracach interwencyjnych za dany miesiąc (doc, 55 KB)
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia.doc (doc, 59 KB)
RPO 2020 lista obecności staż.doc (doc, 747 KB)
POWER 2020 lista obecności.docx (docx, 46 KB)
DRUK - LISTA OBECNOŚCI.doc (doc, 57 KB)
Wniosek o organizację prac interwencyjnych.doc (doc, 151 KB)
Wniosek o Refundacje publiczne.doc (doc, 56 KB)
Wniosek roboty publiczne2020.doc (doc, 106 KB)
Oferta stazu-pow30r.z.doc (doc, 49 KB)
(12)Wniosek_staz.docx (docx, 55 KB)
Regulamin_PUP_w_Krasnymstawie_w_sprawie_organizacji_stazu.pdf (pdf, 4899 KB)
(5)alfabetyczny-indeks-zawodow.pdf (pdf, 576 KB)
Oferta stazu-ponizej_30r.z.doc (doc, 49 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę