Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie krasnostawskim (I)"   w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy , Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP ...

Informacja o projekcie RPO VII

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt dla osób powyżej 30 r. życia pt.:  „Gotowi do zmian VII" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę