Zakończone projekty aktywizacyjne - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Wydawca treści

Informacja o projeckcie RPO IV

Informacja o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (IV)”

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 30 roku życia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę