Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie krasnostawskim (I)"   w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy , Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP ...

Informacja o projekcie RPO VII

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt dla osób powyżej 30 r. życia pt.:  „Gotowi do zmian VII" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę